Domů

Stop palmovému oleji

Planeta nám není lhostejná. Proto jsme ze všech produktů vlastní značky, vyrobených po roce 2018 odstranili palmový olej. Nejvíce postiženým živočišným druhem v důsledku výroby palmového oleje je populace orangutanů, kteří kvůli masovému kácení deštných pralesů přicházejí o svůj přirozený domov. Certifikovaný udržitelný olej v současné době neomezuje odlesňování, takže dokud to tak bude, nehodláme ho používat.

Dost bylo plastů

Společnost Iceland se stala prvním významným maloobchodním prodejcem, který se zavázal k eliminaci plastových obalů u všech výrobků své vlastní značky.

Stávající plastové obaly se nahradí papírovými obaly, tácy z buničiny a papírovými taškami, které budou recyklovatelné prostřednictvím sběru domácího odpadu nebo recyklačních zařízení přímo v obchodech.

Jednatel společnosti Iceland pan Richard Walker uvedl: „Svět si konečně začíná uvědomovat, jakou pohromu plasty představují. Každou minutu se do našich oceánů dostává množství odpovídající jednomu kamionu a způsobuje nevýslovné škody mořskému ekosystému a v konečném důsledku i celému lidstvu – protože přežití nás všech závisí právě na oceánech.

Odpovědnost nyní leží na maloobchodních prodejcích, kteří by jako hlavní původci znečištění a odpadu z plastových obalů měli zaujmout jasný postoj a smysluplným způsobem se změnit.“

Newsletter