Domů

Zpracování osobních údajůSpolečnost Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21503, IČ: 01955861, DIČ: CZ01955861 („Iceland Czech“) zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy, a to na základě:
 • smlouvy týkající se členství v bonusovém programu, v případě, že jste členem bonusového programu,
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě, že jste udělili takový souhlas,
 • oprávněného zájmu společnosti Iceland Czech spočívajícího zejména v analyzování a vyhodnocování nákupního chování zákazníků s cílem zlepšení kvality služeb a monitorování našich poboček prostřednictvím kamerových systémů s cílem zajištění Vaší bezpečnosti a ochrany našeho majetku.


Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pro následující účely:
 • poskytování služeb souvisejících s členstvím v bonusovém programu,
 • nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách a zasílání obchodních sdělení, i prostřednictvím elektronických prostředků, včetně zasílání nabídek a akcí k narozeninám,
 • provádění analýz a vyhodnocování nákupního chování zákazníků s cílem zlepšení kvality našich služeb,
 • monitorování našich poboček prostřednictvím kamerových systémů s cílem zajištění Vaší bezpečnosti a ochrany našeho majetku.


Právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Iceland Czech můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR. Po vznesení námitky již nebude Iceland Czech tyto Vaše osobní údaje dále zpracovávat. V případě, že si přejete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů Iceland Czech.

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů pro získání členství v bonusovém programu je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů označených jako povinné údaje, však není možné poskytnout členství v bonusovém programu. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pak je poskytování těchto údajů dobrovolné. V tomto případě nejste povinen(a) nám Vaše osobní údaje sdělovat a souhlas udělit.

Jak a kdy můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvolání souhlasu můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu dpo@iceland.cz, nebo písemně na adresu: Iceland Czech a.s. Pověřenec na ochranu osobních údajů Leopoldova 2138/16, Chodov, 149 00 Praha 4.

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu.

Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Iceland Czech?

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kdykoliv kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese dpo@iceland.cz nebo písemně na adrese: Iceland Czech a.s. Pověřenec na ochranu osobních údajů Leopoldova 2138/16, Chodov, 149 00 Praha 4.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět následující kategorie zpracovatelů:
 • reklamní agentury zpracovávající osobní údaje pro účely marketingu a zasílání obchodních sdělení,
 • externí provozovatelé IT systémů společnosti Iceland Czech,
 • externí provozovatelé archivu společnosti Iceland Czech.
Vaše osobní údaje mohou být také předávány společnostem v rámci skupiny, do které náleží společnost Iceland Czech.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Osobní údaje související s členstvím v bonusovém programu zpracováváme po dobu trvání členství v bonusovém programu. Jakmile bude členství zrušeno, budou Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání. Zpracování Vašich osobních údajů pro další účely uskutečňujeme jen po dobu nezbytnou pro dané účely.

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Iceland Czech,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


VZOR: Žádost o výkon práva týkajícího se ochrany osobních údajů
  Newsletter